Ohtlike puude lõikus

Kui ohtlike puid ei ole võimalik maha võtta langetamise teel, aitab korvtõstuk!